ป้ายกำกับ: สถานศึกษาปลอดภัย

  • Trending
  • Comments
  • Latest
สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ที่เกิดประสบเหตุอัคคีภัย
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ การขอรับสนับสนุนงบประมาณ
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
Currently Playing