กิจกรรมโคราช เขต 6

กิจกรรมโคราช เขต 6

สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ (วันที่สาม)
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมพิธีเปิดและการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนิการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2567
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 (ภาค ค. สอบสัมภาษณ์)
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567
Page 2 of 117 1 2 3 117