สังคม พระไตรยะ

สังคม พระไตรยะ

นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (วันที่สอง)
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านเหลื่อม ครั้งที่ 1/2567
นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2567
สพป.นครราชสีมา เขต 6 ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ (วันสุดท้าย)
Page 1 of 107 1 2 107
  • Trending
  • Comments
  • Latest
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย (วันที่สอง)
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
สพป.นครราชสีมา เขต 6 เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting)
นายสมชัย นิยันตัง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมบอร์ดบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 6 ครั้งที่ 7/2567
นายธนภัทร สิริวาส รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Currently Playing