กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566
Page 1 of 6 1 2 6
  • Trending
  • Comments
  • Latest
แนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
สมัครสอบครูผู้ช่วยออนไลน์ 2567 ผ่านเว็บไซต์ https://obec67.thaijobjob.com
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
มาตรการกำกับติดตามและรายงานเหตุความไม่ปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อ Pedagogy , Mathematics Cycle , EIS principle โครงการบ้านนักวิทยาศาตร์น้อย ประเทศไทย
ประกาศรายชื่อโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ สู่ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
Currently Playing