คมกฤช มุมไธสง

คมกฤช มุมไธสง

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 11
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานข้อมูลและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลการจัดการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและสถานศึกษานำร่อง พ.ศ. 2566
Page 1 of 17 1 2 17
  • Trending
  • Comments
  • Latest
สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ที่เกิดประสบเหตุอัคคีภัย
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและจัดเรียงลำดับความสำคัญ การขอรับสนับสนุนงบประมาณ
นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT และการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT
Currently Playing