10486097_584657434996109_1409149072551850615_n

ทำบุญถวายเพลพระวัดหนองสะเดา...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต6 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอแก้งสนามนาง เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่ ร่วมทำบุญถวายเพลพระ ณ วัดบ้านหนองสะ...
10426354_584047828390403_8954545320304096852_n

อบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู ICT...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู ICT ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 เ...
1

ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ศูนย์คุณ...

              นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที...
10665802_581480891980430_7944299289254976499_n

ทำบุญถวายเพลพระวัดโนนประดู่ อ.สีดา...

นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอสีดา ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่สพป.นครราชสีมา เขต 6 ร่วมทำบุญถวายเพลพระวัดบ้านโนนประดู่ ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา เมื่อวันอังคารที่ ...
DSC_0594

ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรี...

                นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรร...
DSC_0534

ประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรี...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  64 ...
001

การประชุมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำหรับการบริหารจัดการ...

  วันที่  5  กันยายน 2557  เวลา  09.00 น. นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT สำหรับการบริหารจัดการ บุคล...
10685401_570314119763774_1614103759815881821_n

เยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเต่า...

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. นายอนิรุทธ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 6 นายคมกฤช มุมไธสง นักวิชาการศึกษา และคณะฯ ได้รับมอบหมายจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต...
10342918_568985179896668_1463897961688335107_n

ถวายเพลพระวัดตลุกพลวง

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วัชระเสถียร นายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน นายศุภพงษา จันทรังษ์ และนายวราธิศ คุณขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 นายราเชนทร์ อดิศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคค...
10676183_568821309913055_8897159327259073905_n

พิธีปิดการแข่งขัน “โคราชเขต 6 เกมส์”...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยนายวราธิศ  คุณขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 นายอนิรุทธ  ทองจันทร์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  มอบ...
10644807_567672753361244_5873793670622436531_n

“โคราชเขต 6 เกมส์”

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต6 พร้อมด้วยนายถวัลย์ ฉัตรแข็งขัน นายวราธิศ คุณขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต6 คณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา "โคราช 6 เกมส์&...
10634429_566586420136544_1956975486_n

โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ให้เกียรติบรรยายพิเศษในการอบรมสัมมนาโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็กและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดั...
10422251_566564756805377_2952829489439017641_n

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม...

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6 ดำเนินการจัดการอบรมตามโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก และคณะทำงานขับเคลื่อน...
10659317_565997276862125_7399706761313070310_n

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557...

นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  พร้อมด้วยนายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ให้เกียรติเป็นป...
10347079_565333203595199_3173614849368779394_n

โครงการสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.หนองแจ้งใหญ่...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครรราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียน ในตำบลหนองแจ้งใหญ่ และตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้ม...
image

Open House เปิดบ้านเรา ชาวอมรศิลป์...

นายสมศักดิ์ วัชระเสถียร รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานเปิดงาน OPEN HOUSE โรงเรียนอมรศิลป์ สถานศึกษาเอกชน สพป.นครราชสีมา เขต 6 โดยใช้ชื่อว่า "เปิดบ้านเรา ชาวอมรศิลป์" เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.0...
2014-08-07 11.39.53

ประชุม กต.ปน. เขตพื้นที่การศึกษา สพป.นม.6...

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นม.6  ในฐานะประธานคณะกรรมการ กต.ปน. ได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการโรงเรียนในสังกัด  เพื่อเป็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม ของคณะอนุกรรมก...
10580249_550471898414663_3867412579652565783_n

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2557...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบโล่รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" แก่นายสมัคร ยศกระโทก ผอ.โรงเรียนบ้านปอบิด และนางรวิวรรณ พวงสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านปอบิด หลังจากนั้นได้มอบเสื้อสามารถให้แก่นักกีฬาอาวุโ...
DSC_0150

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านทัพมะขาม อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา…̷...

                นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้...
62736

ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษา...

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ประชุมคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่ง...