DSC_0319

ประธานเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านวัด และเปิดประชุ...

             นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา  ณ สนามกีฬา...
1

ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอ...

              นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาษา...
1

ประธานพิธีเปิดวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สพป.นม 6 อำเภอบัวใ...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   ได้เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแ...
IMG_0107

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับจังหวัด ปี 2557...

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 โรงเรียน ในสังกัด  สพป.นครราชสีมา เขต 6 จำนวน 4 โรงเรียน  คือ โรงเรียนบ้านหนองเต่า  โรงเรียนบ้านปรางค์  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม  และโรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง  ได...
DSC_0139

เปิดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายฯ บัวใหญ่ ...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้เปิดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์...
10489663_531278047000715_322662706934929013_n

การเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทา...

ผอ.ศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เมื่อวันที่ ...
image

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่4/2557...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมปุณฑริก อาคารรัตตไพฑูรย์ สพป.นครราชสีมา เขต 6    1,063 total ...
10488121_530916333703553_2709013518547082989_n

โครงการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม...

โครงการพัฒนาตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (หลักสูตร 5 วัน) ณ วัดป่าดอนแซะ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 ระหว่างวันที่ ...
IMG_2209

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ...

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดป่าดอนแซะ อำเภอพิมาย  วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ 824 total views, no views today...
1

ประธานพิธีเปิดอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองสะแก อ....

               นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖   ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมคุณ...
1

เปิดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายฯ บ้านเหลื...

             นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ปิดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...
1

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปรือโปร่ง และโรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย อำเภอ...

               นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชกา...
10472856_525815010880352_8939755297795447648_n

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เ...

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านคำนวณ(Number)ให...
1

ผอ.สพป.นม 6 เป็นประธานพิธีจัดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษ...

            นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้เป็นประธานพิธีจัดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับเขตพื้นที...
10370508_681623681909270_1495252408_n

ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตนารี ระดับเขตพื้นที่ ปี 2557...

(12 มิถุนายน 2557) สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6 จัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตนารี ระดับเขตพื้นที่ปี 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ...
1

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป. นม 6 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรร...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม  &ldquo...
1

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป. นม 6 ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครู แล...

            นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้เป็นประธานเปิดประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการ...
2

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป. นม 6 ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครรา...

                นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้ร่วมต้อนรับ  นาย ธงช...
DSC_2577

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป. นม 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง ...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...
DSC_2549

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป. นม 6 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศาลาดิน และโ...

               นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชกา...