10277047_510527862409067_5568377611368330749_n

โคราช เขต 6 จัดฝึกอบรมวิชาระเบียบแถวให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด...

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 6  ดำเนินการฝึกอบรมวิชาระเบียบแถวให้บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด 2,413 total views, 2 views today...
1

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) อำเภอบัวใหญ่ จังหว...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ...
DSC_2355

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นม 6 ร่วมรับข้อเสนอแนะและติดตามความก้าวหน้...

        นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6  ได้ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ปราชญ์  บุณยวงศ์วิโรจน์  ที่ปรึกษาและผู้ถวา...
10325385_875386812478021_9026841746213414142_n

โครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ จัดกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๕-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคลองตาลอง สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่๒...
10322770_501927683269085_5094293405520363030_n

สพป.นครราชสีมา เขต ๖ อบรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเ...

สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖ โดยนายศักดา  จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ จัดอบรมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ พฤษ...
img_5381efcefb421721242117b5176ffc76

การคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๕๗...

             ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกรางวัล ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อเชิดชูเกียรติของครูที่ปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติตนดี  มีผลงาน...
10245314_699082600156580_3158141593524638740_n

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ “ครูผู้ช่วย”สพป.นม.๖...

นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบภาค ค (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแล...
10154312_497790407016146_9093999394677034653_n

อบจ.นครราชสีมา พบประชาชน

นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ร่วมกิจกรรมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา พบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดขึ้นโด...
10151267_496184243843429_4976048976215488831_n

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ “ครูผู้ช่วย”สพป.นม.๖...

ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ พร้อมด้วยนายสำเภา สมบูรณ์ ผอ.ศึกษาธิการภาค ๘ ในนามตัวแทน กคศ. และ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผอ.สพม.๓๑ ตรวจเยี่ยมสนามสอบบรรจุครูผู้ช่วย การจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข...
10153176_495159877279199_3016152639904098112_n

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกำกับการสอบ...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบและคณะกรรมการกำกับการสอบ ในการจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง "คร...
1904036_494560670672453_8947781689248439695_n

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการรับส่งข้อสอบ...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการรับ ส่งข้อสอบและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประจำสนามสอบ การจัดสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง...
1604873_484213878373799_361604461_n

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗...

นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมปุณฑริก สพป.นครราชสีมา เขต ๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น .    ...
1965056_613131085437845_2124178857_n

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงินปี 2557 (เพิ่มเติม)...

       วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงินปี 2557 (เพิ่มเติม) โดยท...
001

อบรมพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิดครูผู้สอนระดับอนุบาล/ประถม/มัธยม ครูโรงเรีย...

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2557 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 จัดอบรมพัฒนาคุณภาพกระบวนการคิดครูผู้สอนระดับอนุบาล...
image

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 1/25...

                   วันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 ได้มีการประชุมคณะกรรมก...
1

ประธานพิธีรับมอบจักรยานยืมเรียน จำนวน ๑๐๐ คัน ณ โรงเรียนบ้านโคกน้อย&#...

           นายศักดา  จันทร์ฝอย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖  ได้เป็นประธานพิธีรับมอบจักรยานยืมเรียน ณ โรงเรียนบ้านโคกน้...
img_5381efcefb421721242117b

คู่มือการสอบอ่าน ป.3 และ ป.6 ปี 2557...

ดาวโหลดที่นี่ : คู่มือการตรวจการสอบอ่าน ป.3 ดาวโหลดที่นี่ : คู่มือการตรวจสอบการอ่าน-ป.6   3,979 total views, 3 views today...
1510918_469395523188968_873182340_n

การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ....

นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ พร้อมด้วยนายถวัลย์  ฉัตรแข็งขัน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๖ร่วมเปิดหีบนับคะแนน เมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น. ในการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. สังกัด...
1911771_468770233251497_1775590458_n

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

เมื่อวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐น. นายกมล  ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสำเภา  สมบูรณ์  นางปิยศิริ  วรธนาวงศ์  นางนงลักษณ์  หมอยา  นางดารุณี พุทไธ...