สพป.นม 6 ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม สารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ “ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาติอินทร์แขวน”

สพป.นม 6 เปิดประตูสู่อาเซียน…..ศึกษาดูงานด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  สารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ "ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาติอินทร์แขวน"

ไฟล์แนบ ศึกษาดูงานต่างประเทศ

3,622 total views, 1 views today

Leave a Reply