เตรียมความพร้อมสู่สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 56

โรงเรียนวัดบ้านไร่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ชี้แจงการจัดการศึกษาในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ และประชุมผู้ปกครองให้ความรู้ด้านเกษตรที่ยั่งยืน โดยวิทยาผู้มีความเชี่ยวชาญ คุณสุเมธ วิชัยวงศ์ หัวหน้าศูนย์น้ำเพียงดิน อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู และจะมาให้ความรู้อีกในปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และจะช่วยเหลือดูแลเกี่ยวกับการเกษตรของโรงเรียนโดยมีพันธกิจต่อกัน
DSC_0088
DSC_0086
DSC_0085
DSC_0084
DSC_0082
DSC_0080
DSC_0077
DSC_0076
DSC_0075
DSC_0074
DSC_0073
DSC_0072
DSC_0071
DSC_0070
DSC_0069
DSC_0068
DSC_0066
DSC_0065
DSC_0064
DSC_0063
DSC_0060
DSC_0058

DSC_0055
DSC_0053
DSC_0052
DSC_0049
DSC_0047
DSC_0046
DSC_0044
DSC_0042
DSC_0040
DSC_0038
DSC_0036
DSC_0035
DSC_0034
DSC_0031
DSC_0028
DSC_0027
DSC_0026
DSC_0025
DSC_0024
DSC_0023
DSC_0022
DSC_0021
DSC_0019
DSC_0018
DSC_0016
DSC_0012
DSC_0011
DSC_0010
DSC_0008
DSC_0002

884 total views, 1 views today

Leave a Reply