วันต่อต้านยาเสพติดที่โรงเรียนบ้านตากิ่ม

     โรงเรียนบ้านตากิ่ม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2556  โดยเชิญตำรวจจาก สภ.บ้านปรางค์ อ.คง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่นักเรียน คณะครู  และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตากิ่ม 

4

5

3

2

6

9

7

8

2,021 total views, 5 views today

Post By : เสรี เจริญรัตน์

Pin It

Leave a Reply