งานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 63

ภาพนิ่ง4

 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6 ทุกโรงเรียน 
         เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 63  ระหว่างวันที่  11 – 13  ธันวาคม  2556  ณ  จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร สพป.นม.6 ได้แนบเกณฑ์การจัดการแข่งขันในแต่กลุ่มสาระมาพร้อมนี้ 

เกณฑ์การแข่งขัน
สุขศึกษาเเละพลศึกษา ครั้งที่ 63
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม_ปรับ 22 พค 56
วิทยาศาสตร์_ฉบับแก้2556
ปฐมวัย เกณฑ์ภาษาไทย 56 ปรับ 23 พค.56 (โรงแรม)
การานอาชีพและเทคโนโลยี (แก้ไข 22-05-56)
ทัศนศิลป์ฉบับเเก้ไข เกณนาฏศิลป์ปี56
กลุ่มสาระดนตรีลูกทุ่งตัด
กลุ่มสาระดนตรีไทย ตัด แก้ไข
เกณฑ์การแข่งขันอาเซียนควิท‏
New ภาษาอังกฤษ ตัด
23พค56เกณฑ์การแข่งขันภาษาจีน ญี่ปุน และฝรั่งเศส – ศิลปหัตถกรรม 2556
เกณฑ์แข่งขันทักษะลูกเสือ56 6.เนื้อหาเกณฑ์-บียอนด์ สวีท.doc-รวมอัจฉริยะไอที
โครงงานคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 (ประกวดโครงาน)
โครงงานคณิตศาสตร์งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 (คณิตคิดเร็ว)
เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ ฉบับแก้ไข สภานักเรียน(บียอนด์)
เกณฑ์การพัฒนาผู้เรียน ครอสเวิร์ด (แก้ไข) เกณฑ์การประเมิน YC
เกณฑ์การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)

 

 

 

2,190 total views, 1 views today

Leave a Reply