คุรุสภาเปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

Untitled-1                 

                    ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  จะดำเนินการสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑   ระหว่างวันที่   ๑๗ มีนาคม ถึง
๔ เมษายน ๒๕๕๗ ผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซด์คุรุสภา( http://upload.ksp.or.th/ksptraining ) ซึ่งผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการอบรมต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการ คุรุสภา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ครั้งที่ ๑ 

รายละเอียด คลิก

7,854 total views, 2 views today

Leave a Reply