ด่วนที่สุด+++รายงานจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เรียน  ผอ.ร.ร.  16  โรงเรียนที่เกี่ยข้อง

      ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้รับผิดชอบรายงานจุดเน้นฯ  รายงานในระบบโดยด่วนที่สุด ภายในวันที่  9  เมษายน  2556

เพื่อ จะได้รายงาน สพฐ.ต่อไป

 

                                               กลุ่มนิเทศฯ 

รายชื่อโรงเรียนไม่รายงานจุดเน้นปี 55 ภาคเรียนที่ 2

รหัสรายชื่อโรงเรียน

637 total views, 1 views today

Leave a Reply