กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2556

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  กำหนดการสอบในวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 – 11.30 น. สอบวิชาคณิตศาสตร์  และเวลา 13.00 – 15.00 น. สอบวิชาวิทยาศาสตร์ ณ อาคารรัตตไพฑูรย์ (อาคารหลังเก่า)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด  สสวท56-1   สสวท56-2

2,264 total views, 1 views today

Leave a Reply