ตารางและกิจกรรมการแข่งขัน(งานศิลปหัตถกรรนักเรียน ครั้งที่ 63)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา  เขต 6 เอกชน เทศบาล ทุกโรงเรียน
       แจ้งรายละเอียดตารางการแข่งขันและสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ จังหวัดนครพนพและมุกดาหาร
http://www.esan63.sillapa.net/sp-center/

3,014 total views, 1 views today

Leave a Reply