ให้โรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นเอกชน) ส่งแบบเสนอขอเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ให้โรงเรียนในสังกัด (ยกเว้นเอกชน)  ส่งแบบเสนอขอเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556 (รายละเอียดดังแนบ)เตรียมจัดตั้ง งปม.2558 แจ้ง รร.  แนวทางการดำเนินงานด้านวิศวกรรมใหม่  การคิดประมาณราคาวัสดุการปรับปรุงซ่อมแซม 58  ครุภัณฑ์การศึกษา 58  ค่าครุภัณฑ์ ปี2558ล่าสุด120956  ค่าที่ดินฯปี 2558 ล่าสุด120956

4,109 total views, 1 views today

Leave a Reply